Restauratie

Historische en monumentale gebouwen verdienen vakkundige bescherming en behoud. Restauratie is een ambacht waar vakmanschap bij komt kijken. Draisma kan bogen op meer dan 75 jaar ervaring en kennis. Dit komt tot uitdrukking in het certificaat ‘Kennis en Kunde’ van de monumentenwacht.

Voor Draisma betekent restauratie ook meer dan het in stand houden van monumentale en/of karakteristieke gebouwen. Restaureren is een vak waarmee we de kennis en kunde van onze medewerkers op niveau willen houden en zo bijdragen aan het in stand houden van het ambacht.

Kwaliteitsregeling Kennis & Kunde

De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is door de Monumentenwacht in het leven geroepen om de kwaliteit van restauratiewerk te bevorderen.  Want juist bij monumenten is het belangrijk rekening te houden met historische constructies, technieken en materialen.

De regeling is ontwikkeld op initiatief van de provincie Gelderland en opgesteld in samenwerking met Monumentenwacht, kenniscentra, restauratiedeskundigen en bouwbedrijven. Jaarlijks krijgen onze 9 restauratiespecialisten bezoek van onafhankelijke, ervaren beoordelaars met kennis van het restauratievak. De speerpunten van de beoordeling zijn de praktijk van het restauratiewerk en de vakbekwaamheid van onze uitvoerenden. De specialisten beoordelen aan de hand van objectieve criteria dat wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, op zowel vakinhoudelijk als organisatorisch gebied. De nadruk ligt op de kwaliteit van de uitvoering en de kennis en kunde bij onze restauratiespecialisten.

 

Uitgelichte projecten Restauratie:

Hieronder vindt u een selectie van onze gerealiseerde restauratieprojecten.

Restauratie Watertoren Waterberg Arnhem

In opdracht van Vitens heeft Aannemingsbedrijf Draisma de restauratie van het rijksmonument Traptoren “Hoog Reservoir” De Waterberg in Arnhem verzorgd. Het drinkwatergebouw met onderliggend drinkwaterbassin is gebouwd in 1884, gelegen in Park Klarenbeek.


Bekijk dit project of bekijk andere projecten

Renovatie en uitbreiding Politieacademie Apeldoorn

Het voormalige rooms-katholieke kleinseminarie in Apeldoorn (1935) van architect Jan van Hardeveld  is omgevormd tot opleidingsinstituut voor de Politie. Het historische pand aan de Arnhemseweg is gerenoveerd en er is nieuwbouw gerealiseerd.


Bekijk dit project of bekijk andere projecten

Huis de Korenbloem

Dit project is in opdracht van een particuliere opdrachtgever uitgevoerd. Het woonhuis bevindt zich in de Indische buurt van Apeldoorn (beschermd stadsgezicht). Het werk is in bouwteamverband opgepakt. Op basis van bouwtekeningen uit 1911 en oude foto’s uit archieven is onderzoek uitgevoerd en een reconstructie gemaakt.


Bekijk dit project of bekijk andere projecten

Restauratie zendstation Radio Kootwijk

Op de Veluwe ligt voormalig zendstation Radio Kootwijk. Staatsbosbeheer heeft Aannemingsbedrijf Draisma opdracht gegeven voor de restauratie van 2 voormalige korte golf zendgebouwen, C & E.


Bekijk dit project of bekijk andere projecten

Bekijk alle projecten

Daarnaast heeft Draisma een restauratie adviseur in dienst die behalve veel kennis op het gebied van oude bouwtechnieken en gebouwen, u als opdrachtgever ook kan adviseren op het gebied van de mogelijkheden in financiering en het vinden van de juiste subsidieregelingen.

_MG_0239

Robert van de Pol

Wilt u meer weten over Restauratie? Neem dan contact op met Robert van de Pol

Stuur een email Of ga naar de contactpagina
24-uurs service