MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

(MVO) Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat in ons DNA geschreven. Zo verduurzamen wij bijvoorbeeld het bouwproces en ontwikkelen we nieuwe bouwmethodes. Denk aan hergebruik van materialen, efficiënte samenwerkingen en klantgericht bouwen. Ook zorgen we voor een verantwoorde afvoer van bouwafval, gebruiken we duurzame grondstoffen en letten we op ons energieverbruik. En we passen de nieuwste bouwtechnieken toe zoals bodemwaterpompen, LED verlichting en zonnepanelen.

Ook op maatschappelijk vlak is Draisma Bouw al jaren actief. Als hoofdsponsor van volleybalclub Dynamo brengen we zo veel mogelijk mensen in beweging. Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf, zijn we een erkend mantelzorgvriendelijk bedrijf en zetten we kennis en middelen in voor maatschappelijke, sociale en culture doelen.

 

Wij staan voor de volgende kernwaarden:

 • Gezondheid en veiligheid

  Wij bieden een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers en derden. Wij streven naar het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid op de werkplek, zonder ongevallen. Ook een gezond personeelsbestand en een vitale organisatie met een zo laag mogelijk ziekteverzuim is voor ons belangrijk. We doen dit door het geven van voorlichting en het bewust maken van onze mensen voor (gezondheids)gevaren. Ten slotte bieden we onze mensen een werkomgeving waarin zij zich veilig voelen. Dit betekent voor ons een werkomgeving met goede arbeidsomstandigheden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarin collegialiteit en mensgerichtheid centraal staan.

  Om deze kernwaarde te waarborgen zijn wij in bezit van een VCA ** (2017)- certificaat.

 • Kwaliteit

  Het leveren van kwaliteit is de pijler van ons bedrijf en bepaalt onze goede reputatie. Wij streven altijd naar het leveren van een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam product. De eisen en wensen van onze opdrachtgevers staan centraal. We maken met hen duidelijke en controleerbare afspraken. Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een oplossing wordt gestreefd. Te allen tijde doen wij zaken in openheid met inachtneming van integriteit, eerlijkheid en redelijkheid binnen de grenzen van commerciële vertrouwelijkheid. Wij doen geen zaken met partijen als dat leidt tot overtreding of omzeiling van wet- en regelgeving en andere maatschappelijke en/of bedrijfseigen normen en waarden. Wij streven naar een zo hoog mogelijk opleidingsniveau van onze mensen dat aansluit bij de eisen die aan ons werk worden gesteld. Medewerkers zijn aantoonbaar gekwalificeerd.

  Ter waarborging van de kwaliteit zijn wij in bezit van een ISO 9001-certificaat, het KOMO-label en het BRL ERB- certificaat.

 • Duurzaamheid

  Als familiebedrijf hechten wij van oudsher aan continuïteit en duurzaamheid. Wij willen bijdragen aan een duurzame toekomst met een leefbare en gezonde maatschappij.  Daarom vinden wij het belangrijk duurzame producten te realiseren, maar ook onze eigen organisatie zo duurzaam mogelijk in te richten. Naast het bewust omgaan met grondstoffen en bouwmaterialen staat het voorkomen van afval en het verminderen van energieverbruik centraal. Onderdeel hiervan is het (verder) reduceren van primair grondstofgebruik, het hergebruiken of recyclen van gebruikte materialen en het beperken van bouw- en sloopafval. Ook ons nieuwe houtbouw concept levert een bijdrage aan een duurzame toekomst. Met al onze activiteiten zijn we alert op het voorkomen van schade aan het milieu.

  Materiaal

  Het hout dat wij inkopen kan worden gecertificeerd als FSC® hout in Chain of Custody (certificaatnummer SGSCH-CoC-006426). Dat wil zeggen dat het hout vanaf de kapping tot aan de voordeur van onze klanten op een milieu verantwoorde manier is verbruikt. Naast een duurzame aanschaf en minimaal milieu belastend productieproces zijn onze producten ook gegarandeerd met de gewenste kwaliteitseisen.

  Ten behoeve van het waarborgen van deze doelstelling zijn wij in bezit van het ISO 14001 – certificaat, het FSC-keurmerk, nemen wij deel aan de CO2-prestatieladder op niveau 3.

Adjunct Directeur
Kees van Buuren
Meer weten over MVO? Neem dan contact op met Kees

Samen bouwen aan iets bijzonders