De Gelderhorst

Zorgcentrum voor oudere Doven

Optimaliseren
117 plaatsen zelfstandig wonen
48 verpleeg plaatsen
36 zorg plaatsen

Zorg & wonen

De Gelderhorst is het enige centrum in Nederland voor oudere Doven. De Gelderhorst realiseert voor de bewoners levensloopbestendig wonen. Dat wil zeggen dat er een volledige keten van wonen, zorg, verpleging en welzijn wordt geboden. In de afgelopen jaren is de vraag naar zelfstandig wonen in de Gelderhorst toegenomen, net als de behoefte aan intensieve begeleiding, zorg en verpleging in het zorg- en verpleeghuis.  Daarom is er begin 2020 een nieuwbouwlocatie geopend met 36 appartementen zelfstandig wonen, 2 dagbestedingen en 7 plaatsen voor complexe zorg. De Gelderhorst komt hierdoor in 2020 uit op 117 plaatsen zelfstandig wonen, 48 verpleeg plaatsen en 36 zorghuis plaatsen. In de appartementen zelfstandig wonen heeft ruim de helft van het aantal bewoners een indicatie voor zorg of begeleiding. Het aantal verpleeghuidplaatsen neemt jaarlijks toe. De verwachting is dan ook dat binnen 5 jaar alle beschikbare plaatsen in het zorghuis zijn ingenomen door bewoners met een intensieve verpleeghuiszorg behoefte.

 • Plannen

  Om de Gelderhorst een ‘toekomstbestendig zorghuis’ te maken, moet het worden getoetst aan de volgende criteria:

  • Bewoners ontvangen veilige zorg
  • Medewerkers kunnen zorg bieden op een voor hen veilige manier
  • Er wordt zo min mogelijk WLZ capaciteit opgeofferd
  • Het zorghuis biedt een verzorgde uitstraling (goed onderhouden)

  Samen met Habion en de Gelderhorst hebben wij meegedacht over het toekomstbestendig maken van het zorghuis.
  De volgende onderdelen zullen daarom uitgevoerd worden:

  • Onderhoud zorgappartementen en centrale ruimten:
   – MJOP, zorgdomotica, flitslampen, schilder- en interieurwerk, verlichting badkamers en centrale ruimten
  • Optimaliseren zorgappartementen en centrale ruimten:
   – Verbreden van badkamers
   – Vervangen en verplaatsen van de pantry
   – Realiseren van schone en vuile bergingen (in bestaande ruimten)
   – Ophogen en wegnemen inkijk balustrade galerijen
   – Creëren van huiskamers (besloten settingen)
   – Creëren van extra zorgappartementen
   – Creëren van kantoren/teamposten
   – Aanpassen van de brandmeldinstallatie
 • Verduurzaming

  Het zorghuis gaat over op stadsverwarming. De voormalig gasgestookte CV-ketels worden verwijderd. Daarnaast worden de daken bij geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakbedekking.

 • Details

  Opdrachtgever: Gelderhorst/Habion
  Bouwtijd: 15 maanden
  Oplevering: 2022
  Bouwvorm: Bouwteam

 • Bouwjournaal de Gelderhorst

‘Wij vinden het geweldig om te renoveren en te transformeren. Dat het voor ouderen in de zorg is geeft een extra voldoening'.

Unitleider zorg & wonen
Aljan Schut
Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Aljan

Door het persoonlijke contact en de betrokkenheid van een familiebedrijf geven wij elk project de aandacht waarmee wij samen tot het beste resultaat komen