Watertoren

Watertoren

Waterberg Arnhem

Restauratie

In opdracht van Vitens hebben wij de restauratie van het rijksmonument Traptoren “Hoog Reservoir” De Waterberg in Arnhem verzorgd. De watertoren met onderliggend drinkwaterbassin is gebouwd in 1884, gelegen in Park Klarenbeek. Deze is bedoeld is om de omliggende omgeving van voldoende water te voorzien. Vanwege het groeiende aantal schades aan het monument – met name aan de hardsteen blokken – is gekozen om een bouwhistorische verkenning uit te laten voeren. Vervolgens is hieruit een restauratieplan opgesteld.

  • Werkzaamheden

    Gedurende dit traject hebben wij, als partner van het bouwteam, onze kennis kunnen inzetten. De hardstenen blokken zijn vervangen met als uitgangspunt zoveel mogelijk van het oorspronkelijke materiaal te repareren en de verankeringen te vernieuwen. Tegelijkertijd is de scheurvorming in de onderliggende afzaatlijst gerepareerd, is het houtwerk opgeknapt en is de stalen deur gerestaureerd.

  • Details

    Opdrachtgever: Vitens

'Liefde voor het ambacht, passie voor het vak'

Unitleider restauratie
Robert van de Pol
Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Robert

Samen bouwen aan iets bijzonders