Zorg & wonen

Sterk in het renoveren in bewoonde situaties

Bouwen in een woon- of zorginstelling heeft aandacht nodig. Niet alleen aandacht voor het gebouw, maar vooral ook persoonlijke aandacht voor de bewoners. Bij Draisma Bouw beseffen we dat we werken in de leefomgeving van vaak kwetsbare ouderen. Voorbereiding, afstemming en flexibiliteit zijn daar van het grootste belang.

 • Betrekken van bewoners

  Draisma gelooft in een aanpak die leidt tot persoonlijke aandacht voor de bewoners. Wij hechten veel waarde aan de participatie van bewoners en collega’s. Dit brengen wij in de praktijk doormiddel van een werkatelier, gangmakersavonden, een keuvelhoek, de bewoners aan het woord te laten, te luisteren en reageren en de dagstart te verzorgen. Het hanteren van de Coronaregels nemen wij daarbij erg serieus.

 • Geselecteerde en opgeleide medewerkers

  Bij Draisma bouw begrijpen we de zorg. Met slimme oplossingen en met veel respect voor de bewoners en personeel dragen wij ons steentje bij aan een plezierige leefomgeving. Onze medewerkers hebben ervaring en kennis over de regelgeving en financiering en hebben auditieve kennis in de zorg. Wij werken met personeel dat speciaal is geselecteerd en opgeleid en zijn getraind in de omgang met ouderen en hulpbehoevenden.

 • Samenwerkingsverband

  De laatste jaren hebben we een krachtige ketensamenwerking opgebouwd met Habion. Daarom zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Habion en Rutges Vernieuwt. De komende vijf jaar gaan we woningcorporatie Habion helpen de transformatie van haar verzorgingshuizen naar zelfstandige woningen te versnellen en verbeteren.

  Meer weten over deze samenwerking? Klik dan hier

   

Judith Reiff-de Groen

VM. Bestuurder De Gelderhorst

‘Draisma Bouw heeft onze verwachtingen overtroffen: Ontwikkeling nieuwbouw, renovatie 60 zorgappartementen een verpleeghuis met dagopvang. We kregen de professionele ondersteuning bij de vertaling van het programma van eisen naar een haalbare businesscase. De planning en uitvoering ging conform de gemaakte afspraken. De medewerkers van Draisma Bouw hebben zelfs oog voor de bewoners en laten ze mee participeren tijdens de uitvoering. super bedankt’.

 

Ton de Rond

Directeur van Woningcorporatie Habion

‘Als sociaal huisvester gaan wij bij onze transformatie- en nieuwbouwprojecten uit van de wensen van onze bewoners. Draisma Bouw verwerkt deze wensen vervolgens in de realisatie van prachtige woningen en gebouwen. In nauw overleg met Habion als opdrachtgever en altijd rekening houdend met de vaak kwetsbare bewoners. Kwaliteit van uitvoering en communicatie vormen daarbij een belangrijke leidraad, waarbij Draisma Bouw steeds de juiste snaar weet te raken richting onze bewoners.’

Herman Bezemer

Manager Vastgoed & Facilitair Amaris Zorggroep

‘Amaris Zorggroep heeft samen met Habion een renovatie van een verouderd appartementengebouw (Amerrank Amersfoort, 53 appartementen) tot stand gebracht. Vóór het maken van de plannen was Draisma Bouw geselecteerd als bouwteampartner. Daarbij speelde onder meer de heldere visie op de begeleiding van de zittende vaak kwetsbare oudere bewoners tijdens dit complexe proces een rol. De bewoners moesten tijdelijk elders gehuisvest worden en daarna weer terug. Draisma Bouw heeft voor alle bewoners goede oplossingen geboden om de aankleding en inrichting van de woningen weer op het door de bewoner gewenste niveau terug te brengen. Gedurende de werkzaamheden (ruim een jaar) heeft Draisma Bouw op een heel prettige wijze de informatie verstrekking aan de bewoners vormgegeven. Tijdens de ontwikkelfase viel de inbreng van Draisma Bouw in positieve zin op. Telkenmale werden oplossingen en voordelige alternatieven aangedragen. Ik kan Draisma Bouw zeker aanraden als een prettige en betrouwbare partner.’

Benieuwd naar onze zorg & wonen projecten? Hieronder een greep uit onze projecten.

‘Wij vinden het geweldig om te renoveren en te transformeren. Dat het voor ouderen in de zorg is geeft een extra voldoening.'

Unitleider zorg & wonen
Aljan Schut
Meer weten over zorg & wonen binnen Draisma? Neem dan contact op met Aljan.

Samen bouwen aan iets bijzonders