Congres zorg & wonen

Rabobank

Op uitnodiging van Suzanne van Hoeve mochten wij spreken op het congres Wonen en Zorg van de Rabobank. Onze unitleider Aljan Schut heeft hier mogen vertellen over het transformeren van het bejaardenhuis naar nieuwe woonvormen gericht op “fijn oud worden in een doorleefhuis”.

Door onze ketensamenwerking met Habion hebben wij hierin, vanaf 2016, diverse ervaringen opgedaan. Samen met Peter Boerenfijn, directeur van Habion, als moderator van de sessie hebben wij de kandidaten mogen uitdagen om ook aan de slag te gaan en ons samen voor te bereiden op de opgave die voor ons ligt in de ouder wordende samenleving.

Een inspirerende dag en mooi om te zien hoeveel mensen er zijn die zich in willen zetten voor het toekomstbestendig wonen!

Samen bouwen aan iets bijzonders