Restauratie Julianakerk Apeldoorn

Onze restauratie afdeling is begonnen met de onderhoudswerkzaamheden aan de Julianakerk Apeldoorn. Dit gemeentelijke monument dateert uit 1927. Uit het inspectierapport van Monumenentwacht komen enkele cruciale onderhoudswerkzaamheden die de komende jaren moeten worden uitgevoerd. Als erkend restauratiebedrijf gaan wij deze werkzaamheden de komende jaren gefaseerd uitvoeren.
 
Achter de kerktoren ligt het bijgebouw de “de ontmoeting”. Onze restaurateurs vervangen momenteel waar nodig het verrotte dakbeschot, tengels, panlatten en de bodem van de zalinggoot.
 
24-uurs service