Veiligheid boven alles

Cobouw: “Er wordt al jaren heel hard gewerkt om de ongevallen op de bouw omlaag te krijgen. Hiervoor zijn al een hele hoop wetten en regels ingevoerd, worden controles uitgevoerd, technisch hulpmiddelen ingezet en er worden meer trainingen gegeven. Hier is bijna niets extra’s meer te doen. Nu moeten we sturen op de bewustwording en gedragsverandering”.

 

Draisma draagt zoals elk bouwbedrijf een bouwhelm, bedrijfskleding, bouwschoenen en alle andere persoonlijke beschermingsmiddelen zoals dit hoort op een bouwplaats. Ook zijn wij VCA gecertificeerd. Dit houdt in dat we aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Hierin gaan wij nog wel een stapje verder. Om bewustwording te creëren wordt er gebruik gemaakt van de Safety culture ladder – LMRA (KAM safety app). Onze werkplaatsinspecties doen we al met de app, waardoor wij een gedetailleerd beeld krijgen over veiligheid op onze werkplek. Voor ons is veiligheid en gezondheid een absolute topprioriteit. Niet omdat het moet, maar omdat we willen dat iedereen ’s avonds weer gezond thuis komt. Ook het stimuleren van het melden van een ongeval of bijna ongeval is bij ons een prioriteit. Hier kunnen we met zijn allen van leren en een (bijna) ongeval voorkomen.

 • Herhalen, herhalen en nog eens herhalen

  Wat doet Draisma hieraan? Natuurlijk blijven we hameren op het gebruik van PBM’s en zorgen we ervoor dat we de juiste middelen ter beschikking stellen om ons werk veilig en gezond te kunnen uitvoeren. Maar dan moet je het ook wel doén! Gedragsverandering bereik je niet alleen door het ter beschikking stellen van de middelen, nee je moet de collega’s er steeds weer op wijzen dat ze een risico lopen bij het uitoefenen van hun vak en het verrichten van hun werkzaamheden. Herhalen van de boodschap dus; herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Met de invoering van de KAM Safety app bieden we een laagdrempelige manier aan om informatie terug te vinden over bijvoorbeeld toe te passen (gevaarlijke) bouwstoffen, maar ook wordt hierin de LMRA uitgelegd en worden toolboxmeetings geregistreerd.

 • LMRA

  De LMRA methode; de last minute risico analyse of in goed Nederlands de ‘Bezint eer ge begint’ methode. Dit is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Het doel hiervan is dat al onze medewerker zich er van bewust zijn of alle veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn ondertekend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

 • Intrinsieke motivatie

  Gedragsverandering ontstaat uiteindelijk doordat je steeds het goede voorbeeld blijft geven. Maar intrinsieke motivatie om je op een andere (lees veilige) manier te gedragen moet uit je zelf komen. Je moet je bewust zijn van het feit dat je een gevaarlijk beroep uitoefent en dat je te maken hebt met risico’s. In dat verband hanteren we de LMRA methode.

 • Verkeersveiligheid

  In en rondom Apeldoorn rijden zo’n 40 Draisma bussen. Het is dus voor Draisma vanzelfsprekend dat behalve veiligheid op de bouwplaatsen, ook aandacht wordt besteed aan verkeersregels en  verkeersgedrag. Hiervoor organiseren wij een toolboxmeeting over verkeersveiligheid. Alle nieuwe regels, en de oude als opfrisbeurt, komen hierin aan bod. Behalve je aan de regels houden, is veiligheid ook je als een ‘heer in het verkeer’ gedragen.

'Veiligheid in de bouw begint bij jezelf'

Adjunct Directeur
Kees van Buuren
Meer weten over veiligheid? Neem contact op met Kees

Samen bouwen aan iets bijzonders