Duurzame toekomst

Wij dragen bij een duurzame toekomst 

 

 • Duurzame toekomst & leefbare samenleving

  Voor Draisma is de eigen bedrijfsvoering een belangrijk instrument om bij te dragen aan een betere wereld. Maar ook wil Draisma als Apeldoorns familiebedrijf een actieve rol spelen in de samenleving waar zij haar bestaansrecht ontleent.

  • Meer dan 600 zonnepanelen geïnstalleerd op ons pand om in een groot deel van onze eigen energiebehoefte te voorzien
  • Stap voor stap geëlektrificeerd wagenpark
  • Gereedschappen die werken op accu’s
  • Bouwplaatsen zoveel mogelijk op elektriciteit om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

  Het beperken van de hoeveelheid is inmiddels de standaard. Dit bereiken we niet alleen door bij de bron te scheiden maar ook afspraken te maken met onze leveranciers over verpakkingsmethodes en emballage.

 • Prestatieladder

  Draisma is in het bezit van het certificaat CO2 prestatieladder trede 3 waarmee we continu het verbruik van onze energie monitoren en doelen stellen om CO2 te reduceren.

 • Draisma Houtbouw

  Als familiebedrijf hechten wij van oudsher aan continuïteit en duurzaamheid. Wij willen bijdragen aan een duurzame toekomst met een leefbare en gezonde maatschappij.  Daarom vinden wij het belangrijk duurzame producten te realiseren, maar ook onze eigen organisatie zo duurzaam mogelijk in te richten. Naast het bewust omgaan met grondstoffen en bouwmaterialen staat het voorkomen van afval en het verminderen van energieverbruik centraal. Onderdeel hiervan is het (verder) reduceren van primair grondstofgebruik, het hergebruiken of recyclen van gebruikte materialen en het beperken van bouw- en sloopafval. Ook ons nieuwe houtbouw concept levert een bijdrage aan een duurzame toekomst. Met al onze activiteiten zijn we alert op het voorkomen van schade aan het milieu.

  Wij bouwen al jaren aan duurzame projecten, ons houtbouw concept gaat hierin nog een stapje verder

 • Materialen

  Het hout dat wij inkopen kan worden gecertificeerd als FSC® hout in Chain of Custody (certificaatnummer SGSCH-CoC-006426). Dat wil zeggen dat het hout vanaf de kapping tot aan de voordeur van onze klanten op een milieu verantwoorde manier is verbruikt. Naast een duurzame aanschaf en minimaal milieu belastend productieproces zijn onze producten ook gegarandeerd met de gewenste kwaliteitseisen.

  Ten behoeve van het waarborgen van deze doelstelling zijn wij in bezit van het ISO 14001 – certificaat, het FSC-keurmerk, nemen wij deel aan de CO2-prestatieladder op niveau 3.

   

  Ook zijn wij in het bezit van het GroenGedaan! certificaat.

Operationeel Directeur
Menno van Middelkoop
Meer weten over het KAM beleid en duurzame toekomst? Neem contact op met Menno.

Samen bouwen aan iets bijzonders