Veiligheid & gezondheid

Wij bieden een veilige en gezonde omgeving voor onze werknemers en derden.

 

  • Veilig en gezond

    Veilig en gezond werken heeft de hoogste prioriteit bij Draisma. In basis is het uitgangspunt dat veiligheid geld mag kosten. Draisma zal het aspect veiligheid altijd prioriteit geven in financiële of economische afwegingen.

    Het is Draisma er om te doen een werkomgeving te bieden waar iedereen veilig werkt, maar zich ook veilig voelt. Niet alleen betekent dat we goede arbeidsomstandigheden bieden met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook dat we elkaar gelijkwaardig behandelen.

  • Bewustwording

    Behalve de verplichtingen vanuit ons VCA Certificaat (het houden van toolboxmeetings, werkplekinspecties e.d.) stuurt Draisma op bewustwording. Met gerichte acties en het aanspreken van medewerkers op hun gedrag, maken we de organisatie bewuster, veiliger en gezonder, zodat iedere medewerker ’s avonds weer veilig thuis komt. Voor een betere bewustwording is Draisma in het bezit van het SCL certificaat (veiligheidsladder trede 2) waarmee geborgd is dat de gehele organisatie veiligheidsbewust is.

Adjunct Directeur
Kees van Buuren
Meer weten over het KAM beleid, veiligheid & gezondheid? Neem contact op met Kees

Samen bouwen aan iets bijzonders